Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Với mong muốn phân tích, đánh giá một cách xác thực môi trường kinh doanh, cũng như chất lượng điều hành của chính quyền thành phố trong năm qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng tổ chức cuộc khảo sát các chỉ tiêu cơ bản của chỉ số PCI Đà Nẵng 2012 nhằm thu nhận những đánh giá, góp ý mới nhất của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chúng tôi hy vọng rằng, báo cáo này sẽ là một tài liệu tốt, là cơ sở để chính quyền thành phố tham khảo trong việc đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2012

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn