Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Trong thời gian qua, số lượng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng ngày càng gia tăng, đã tạo ra bước phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế thành phố nói chung. Tuy nhiên, du khách quốc tế đến với Đà Nẵng chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn so với tổng số khách du lịch đến Đà Nẵng. Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát khách du lịch quốc tế về hành vi và đánh giá của họ về điểm đến Đà Nẵng.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2011

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn