Quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu phát triển

1. Mục tiêu tổng quát

a) Phát triển ngành giáo dục và đào tạo thành phố nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của khu vực miền Trung và cả nước.

b) Mở rộng hợp lý quy mô đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa và hiện đại hóa, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân tài.

c) Thực hiện điều chỉnh cơ cấu hệ thống đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội; gắn công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội.

d) Xây dựng và phát triển Đại học Đà Nẵng thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa cấp, chất lượng cao, đạt chuẩn ngang tầm khu vực và quốc tế trong một số lĩnh vực; làm nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho miền Trung – Tây Nguyên. Các trường cao đẳng, đại học thành lập mới phải đảm bảo các yêu cầu và điều kiện theo quy định của nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp theo cơ cấu hợp lý giữa các ngành học, cấp học với tỉ lệ định hướng học sinh ngoài công lập đến năm 2020 là: nhà trẻ 80%, mẫu giáo 49%, tiểu học 1,9%, trung học cơ sở (THCS) 1%, trung học phổ thông (THPT) 15%, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) trên 80%, cao đẳng và đại học trên 36%. Có 77,4% trường mầm non, mẫu giáo, 83% trường tiểu học, 65% trường THCS và 73% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Củng cố và mở rộng các trường có học sinh dân tộc nội trú. Phát triển 2 trường phổ thông chuyên biệt dành cho trẻ em khuyết tật thành trường trọng điểm của vùng.

b) Hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2012. Phấn đấu đến năm 2020, có 90% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương, có khoảng 30% số học sinh tốt nghiệp THPT vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Hệ thống giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020 có 512 cơ sở giáo dục và đào tạo với khoảng 400.000 học sinh. Trong đó, có 146 trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non), 114 trường tiểu học, 60 trường THCS, 33 trường THPT, 15 trường TCCN, 14 trường đại học, 11 trường cao đẳng (Trong đó Đại học Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành Đại học Nghiên cứu với 6 trường đại học và 2 trường cao đẳng), 08 trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), giáo dục thường xuyên hướng nghiệp (GDTX-HN), kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp (KTTH-HN), 56 trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), 56 trung tâm, cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học,  nghiệp vụ và một số trường quốc tế hệ đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học.

II. Định hướng phát triển

1. Hệ thống trường mầm non

a) Về mạng lưới: Có 146 trường mầm non, với 67 trường mầm non công lập chiếm 45,8%  và 79 trường mầm non ngoài công lập chiếm 54,2%, trong đó có trường mầm non chất lượng cao.
Trường thành lập mới chủ yếu là loại hình dân lập hoặc tư thục và phải đảm bảo đủ điều kiện theo Điều lệ trường mầm non.

Mở rộng hệ thống nhà trẻ và trường lớp mẫu giáo trên mọi địa bàn dân cư; đặc biệt, ở nông thôn và những vùng khó khăn thông qua hệ thống trường, lớp đa dạng và mạng lưới phổ biến kiến thức và tư vấn nuôi dạy trẻ cho các gia đình.

b) Về quy mô: Huy động 32% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 85% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp; thu hút 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo. Nhà trẻ có khoảng 14.500 cháu, trong đó học sinh ngoài công lập chiếm 80%. Mẫu giáo có khoảng 47.000 học sinh, trong đó học sinh ngoài công lập chiếm 49%.

2. Hệ thống trường tiểu học

a) Về mạng lưới: Có 114 trường tiểu học, với 109 trường công lập – chiếm 95,6%; 5 trường ngoài công lập – chiếm 4,4%; trong đó, thành lập 01 trường tiểu học chất lượng cao.

b) Về quy mô: Có 78.500 học sinh tiểu học, trong đó có 1.500 học sinh ngoài công lập, chiếm tỉ lệ 1,9%.

3. Hệ thống trường THCS

a) Về mạng lưới: Có 60 trường THCS; trong đó có 9 trường được thành lập ở các xã, phường mới và tách các trường có quy mô trên 35 lớp; các trường ngoài công lập được thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội phát triển.

b) Về quy mô: Có khoảng 69.500 học sinh THCS; trong đó, học sinh ngoài công lập chiếm tỉ lệ 1%.

4. Hệ thống trường THPT

a) Về mạng lưới: Có 33 trường THPT, trong đó có: 27 trường công lập, chiếm 81,8%; 6 trường dân lập, tư thục – chiếm tỉ lệ 18,2%.

b) Về quy mô: Có khoảng 53.300 học sinh THPT; trong đó, học sinh ngoài công lập, chiếm khoảng 15 %.

5. Hệ thống trường TCCN

a) Về mạng lưới: Có 15 trường TCCN, trong đó có 05 trường sẽ được nâng cấp thành trường cao đẳng.

b) Về quy mô: Có 27.900 học sinh TCCN; trong đó có khoảng 22.500 học sinh ngoài công lập, chiếm 80,6%.

Hệ thống trường TCCN đảm bảo cung cấp nguồn lao động cho các khu vực công nghiệp tập trung, các khu chế xuất và các nhu cầu về lao động phục vụ các lĩnh vực kinh tế – xã hội khác. Dự kiến mở thêm một số ngành, nghề mới từ nay đến năm 2020 như sau:

– Đối với các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng công nghiệp và dân dụng:

+ Gia công, sửa chữa, lắp ráp các thiết bị chuyên ngành về: điện, điện tử, điện lạnh, máy vi tính, ô tô, các thiết bị công nghệ cao.

+ Cơ khí, điều khiển máy xây dựng, mộc công nghệ cao, nề công nghệ cao, sản xuất vật liệu xây dựng, điều khiển máy công nghiệp và dân dụng.

+ Hóa dầu, chế biến các sản phẩm từ dầu…

– Đối với các ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ:

+ Hướng dẫn du lịch, kinh doanh du lịch, văn hóa du lịch, bảo tàng, bảo tồn, phục chế cổ vật, điêu khắc đá, điêu khắc gỗ.

+ Phục vụ khách sạn: Phục vụ buồng, phục vụ bàn, bếp trưởng, quầy trưởng, pha chế rượu và giải khát…

+ Quản lý thị trường, quản lý đô thị, quản lý môi trường.

+ Nhân viên bán hàng thuộc các lĩnh vực.

+ May, dệt, thêu…

– Đối với các ngành thuộc lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp:

+ Địa chính, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên rừng…

+ Chế biến hải sản, nông sản, lâm sản…

+ Sửa chữa máy thủy, hậu cần thủy sản….

+ Đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng.

Căn cứ vào danh mục này, các cơ sở đào tạo sẽ thiết kế nội dung, chương trình đào tạo phù hợp.