CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Ban hành Chương trình Phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2015

Phần I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2006-2010

A. Khái quát tình hình giai đoạn 2006-2010 tác động đến du lịch thành phố

Trong giai đoạn 2006 – 2010 tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã có những tác động mạnh mẽ đến ngành du lịch. Trên thế giới, vấn đề bất ổn về chính trị và an ninh đã xảy ra trong một số nước; nạn dịch bệnh A/H1N1; cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ cuối năm 2008 đã tác động lớn đến các nền kinh tế, trong đó có liên quan trực tiếp đến ngành du lịch. Bên cạnh những khó khăn thách thức, thì ngành du lịch cũng có những điều kiện thuận lợi để phát triển, đó là Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Asian… Ban chỉ đạo du lịch từ Trung ương đến địa phương được củng cố và chương trình kích cầu du lịch được Chính phủ tiếp tục đầu tư.