Tác giả:

Tổng hợp từ Niên giám thống kê Đà Nẵng các năm

Năm xuất bản: 2013

Tập tin đính kèm:

STTChỉ tiêuĐVT2007200820092010201120122013
IGIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN THEO GIÁ HIỆN HÀNH        
 Tổng sốtriệu đồng897,0901,370,8861,587,7431,862,9562,585,9772,647,476 
 1. Nông nghiệptriệu đồng285,576541,805607,009722,159974,545800,760872,377
  Trồng trọttriệu đồng169,855320,657391,875452,780513,235367,437347,211
  Chăn nuôitriệu đồng112,305217,549211,254264,295457,007428,993485,132
  Các HĐ DV phục vụ nông nghiệp (trừ thú y)triệu đồng3,4163,5993,8795,0844,3044,33040,034
 2. Lâm nghiệptriệu đồng39,40546,09252,06058,17661,51467,489 
  Trồng và nuôi rừngtriệu đồng2,3712,8782,7693,0552,0674,047 
  Khai thác gỗ và lâm sảntriệu đồng35,03441,52947,19652,83558,80462,666 
  Dịch vụ lâm nghiệptriệu đồng2,0001,6852,0952,286643776 
 3. Thủy sảntriệu đồng572,109782,989928,6741,082,6211,549,9181,779,227 
  Nuôi trồngtriệu đồng53,50443,67642,16637,61230,631160,334 
  Khai thác hải sảntriệu đồng500,896722,634879,5791,039,0191,478,5141,613,137 
  Khai thác thủy sản nước ngọttriệu đồng 1,0862,6272,0406,5232,746 
  Dịch vụ thủy sảntriệu đồng17,70915,5934,3023,95034,2503,010 
IIGIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN THEO GIÁ SO SÁNH 2010        
 Tổng sốtriệu đồng   1,862,9562,172,7571,992,386 
 1. Nông nghiệptriệu đồng   722,159732,057621,745635,391
  Trồng trọttriệu đồng   452,780315,724304,638289,125
  Chăn nuôitriệu đồng   264,295412,416314,172321,202
  Các HĐ DV phục vụ nông nghiệp (trừ thú y)triệu đồng   5,0843,9172,93525,064
 2. Lâm nghiệptriệu đồng   58,17651,94151,057 
  Trồng và nuôi rừngtriệu đồng   3,0553,1863,302 
  Khai thác gỗ và lâm sảntriệu đồng   52,83548,09246,605 
  Dịch vụ lâm nghiệptriệu đồng   2,2866631,150 
 3. Thủy sảntriệu đồng   1,082,6211,388,7591,319,584 
  Nuôi trồngtriệu đồng   37,61225,53529,558 
  Khai thác hải sảntriệu đồng   1,039,0191,354,7511,286,022 
  Khai thác thủy sản nước ngọttriệu đồng   2,0405,0481,858 
  Dịch vụ thủy sảntriệu đồng   3,9503,4252,146 
Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn