Tác giả:

Tổng hợp từ Niên giám thống kê Đà Nẵng các năm

Năm xuất bản: 2013

Tập tin đính kèm:

STTChỉ tiêuĐVT2007200820092010201120122013
IGIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ        
 Tổng số tỷ đồng15,22619,02522,51628,85934,30835,70639,116
 Phân theo ngành công nghiệp        
 CN khai thác mỏtỷ đồng177209250327412367311
 CN chế biếntỷ đồng12,99016,60919,44824,62232,77933,79136,890
 CN SX, PP điện, nướctỷ đồng2,0592,0382,6423,6817881,1261,414
 Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thảitỷ đồng 16998114329422501
IIGIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ CỐ ĐỊNH 2010        
 Tổng số tỷ đồng  26,19328,85929,71130,34832,532
 Phân theo thành phần kinh tế        
 Kinh tế nhà nướctỷ đồng  10,69310,6966,3517,0197,127
 Kinh tế ngoài nhà nướctỷ đồng  10,36611,26914,51914,71916,021
 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàitỷ đồng  5,1346,8948,8418,6109,384
 Phân theo ngành công nghiệp        
 CN khai thác mỏtỷ đồng  252327356301247
 CN chế biếntỷ đồng  22,23824,62228,29928,80330,866
 CN SX, PP điện, nướctỷ đồng  3,5123,6817458811,017
 Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thảitỷ đồng  190229311363402
IIIGIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH XÂY DỰNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THEO GIÁ THỰC TẾ        
 Tổng số tỷ đồng 6,1258,40212,14215,66817,46718,655
 Phân theo thành phần kinh tế        
 Kinh tế nhà nướctỷ đồng 1,9131,6751,6302,2941,7471,843
 Kinh tế ngoài nhà nướctỷ đồng 4,2116,7068,63213,13315,48716,573
 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàitỷ đồng 12019241233239
IVGIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH XÂY DỰNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THEO GIÁ CỐ ĐỊNH 2010        
 Tổng số tỷ đồng  10,47113,54213,73914,47114,442
 Phân theo thành phần kinh tế        
 Kinh tế nhà nướctỷ đồng  1,6731,6302,0111,4471,427
 Kinh tế ngoài nhà nướctỷ đồng  8,77611,89311,51712,83112,830
 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàitỷ đồng  2219211193185
 Loại hình kháctỷ đồng       
Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn