Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Từ góc độ ngoại giao, tác giả đã phân tích và đưa ra một số suy nghĩ về xu hướng phát triển mới của nền kinh tế thế giới cùng những tác động của nó đối với các mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là quan hệ kinh tế quốc tế. Những thay đổi về kinh tế, xã hội do nền kinh tế tri thức gây ra đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho mỗi quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, cần phải tận dụng được các cơ hội do toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức mang lại để bứt lên và gia nhập vào nhóm các nước phát triển. Để làm được điều đó, điều quan trọng là phải định ra được những chính sách phát triển phù hợp, xác định được các vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với quốc gia.

Tác giả:

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn