Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Bài viết này cập nhật tóm tắt tình hình kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương, nổi trội là các nội dung liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, chính sách đầu tư, chính sách tài khóa, giáo dục và phát triển kỹ năng, vấn đề di cư quốc tế, các chính sách dành cho các quốc đảo Thái Bình Dương.

Tác giả: NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn