Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc những năm gần đây, đặc biệt sau khi nước này nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính –kinh tế thế giới năm 2008-2009 đã thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận trong và ngoài nước. Rất nhiều vấn đề về triển vọng phát triển của nước này được nêu lên. Mối quan tâm nổi bật hơn cả là đến năm 2020, diện mạo và vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế sẽ như thế nào. Dựa vào những cứ liệu khoa học, các nhà dự báo nhiều nước đã xây dựng nên một số kịch bản phát triển của Trung Quốc đến năm 2020. Từ những kịch bản này, các nhà khoa học và các nhà làm chính sách sẽ đưa ra nhận định về tình huống nào sẽ có khả năng xảy ra nhất. Mặc dù, việc xây dựng kịch bản chỉ khả thi về lý thuyết, chúng ta vẫn có được những cơ sở nhất định để hiểu rõ Trung Quốc ở mức độ nào đấy vào năm 2020, từ đó có thể đưa ra những giải pháp phù hợp trong quan hệ đối với nước này.

Tác giả: TS ĐỖ MINH CAO (Viện Nghiên cứu Trung Quốc)

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn