Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Khi Hàn Quốc lâm vào cuộc khủng hoảng ngoại hối năm 1997, Chính phủ Kim Tê Chung đã tiến hành chương trình cải cách cơ cấu một cách toàn diện bao gồm các khu vực tài chính, công ty, công cộng và lao động. Tác động trực tiếp của chương trình cải cách này đó là sự suy giảm đột ngột của các hoạt động sản xuất công nghiệp và thất nghiệp tăng vọt. Để đối phó với tình hình này, Uỷ ban Ba bên, bao gồm đại diện của chính phủ, người lao động và giới chủ, đã được thiết lập vào đầu năm 1998. Với vai trò chủ đạo của uỷ ban này, các tổ chức kinh tế lớn của Hàn Quốc cũng bắt đầu thực hiện những bước cải cách sâu rộng quan hệ lao động và thị trường lao động. Chính phủ chủ yếu tập trung vào mục tiêu tạo thêm việc làm mới và giảm thiểu con số thất nghiệp cùng với những chương trình cải cách lao động đã mang lại những kết quả khả quan như: tạo ra một thị trường lao động mềm dẻo hơn, thúc đẩy quan hệ hợp tác quản lý - lao động phát triển hơn, giới thiệu nhiều loại hình tuyển dụng khác nhau, mở rộng cơ chế lương thường niên, cơ chế chi trả lương theo kết quả công việc, ... Những cải cách ở khu vực lao động cùng với những cải cách cơ cấu ở khu vực tài chính, khu vực công và khu vực công ty (chaebols) đã giúp nền kinh tế Hàn Quốc phục hồi một cách nhanh chóng.

Tác giả: TẠP CHÍ ĐÔNG BẮC Á

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn