Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Hiện nay, Trung Quốc đang lựa chọn xây dựng nguồn nhân lực trong đó đặt trọng tâm là phát triển nhân tài làm giải pháp vượt qua thách thức, bảo đảm sự phát triển bền vững. Tại quốc gia đông dân nhất thế giới này, nhân lực, nhân tài không thiếu, nhưng làm sao phát triển hiệu quả nguồn lực con người vẫn là một bài toán khó đối với chính phủ. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện hàng loạt chính sách đào tạo và sử dụng nhân lực nhằm xây dựng toàn diện nguồn nhân lực và tạo thế mạnh cạnh tranh về lượng nhân tài. Các chính sách này, trên thực tế đã từng bước cải thiện được chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực con người của Trung Quốc, song cũng bộc lộ một số hạn chế làm cản trở quá trình phát triển chung của đất nước. Đặt trong bối cảnh hiện nay, khi công tác quản lý nguồn nhân lực của nước ta đang yếu ở hầu hết các khâu, và đặc biệt là việc phát triển nhân tài còn nhiều lúng túng, thì việc nghiên cứu khách quan, đưa ra được đánh giá đúng về thành công cũng như hạn chế của nước bạn trong lĩnh vực này, xét ở nhiều góc độ, sẽ có thể đem đến cho Việt Nam một số kinh nghiệm cần thiết để tham khảo. Đây chính là những vấn đề nghiên cứu chủ yếu được chúng tôi đặt ra và giải quyết trong nội dung bài viết.

Tác giả: TS NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG (Viện Nghiên cứu Trung Quốc)

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn