Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Vào mùa xuân này, khi cuộc khủng hoảng quản lý tại Pimco bùng nổ (nhất là sau sự ra đi của cựu Tổng Giám đốc Mohamed El-Erian) và nhà đầu tư rời bỏ quỹ lớn nhất của tập đoàn đầu tư trái phiếu này (quỹ Total Return Fund), Bill Gross biết có một người ông tuyệt đối cần phải giữ kề cận bên mình. Đó là Eric Jacobson, một chuyên gia phân tích của hãng nghiên cứu Morningstar.

Tác giả: Ngô Ngọc Châu

Năm xuất bản: 2014

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn