Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Mục tiêu của cuốn sách này là xác định rõ các vấn đề chủ yếu xung quanh chính phủ điện tử (CPĐT) cũng như cung cấp cho bạn đọc những thông tin cập nhật về việc quản lý điều hành của chính phủ bằng điện tử ở một số 6 7 nước đang phát triển. Các nhà lãnh đạo cam kết triển khai CPĐT cho thấy rằng thông qua việc kết hợp công nghệ với các cách thức điều hành mới, chính phủ có thể trở nên hiệu quả, có hiệu lực, minh bạch và phản hồi đối với các yêu cầu của người dân một cách nhanh chóng hơn.

Tác giả: Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn