Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Trong tiến trình đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta coi cải cách tài chính công là một trong những nội dung quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia. Từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nhà nước rất nỗ lực và không ngừng đổi mới cơ chế quản lý tài chính công với quy mô ngày càng rộng. Tuy nhiên, so với yêu cầu mới còn nhiều vấn đề đặt ra cần xử lý

Tác giả: PGS, TS Trần Đình Ty

Năm xuất bản: 2004

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn