Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2013 - 2014 tiếp tục triển khai ứng dụng bộ công cụ đánh giá giúp nâng cao năng lực của các Trung tâm Xúc tiến thương mại địa phương. Kết quả đánh giá được thể hiện trong Báo cáo giới thiệu về những hướng đi, cách làm điển hình, hiệu quả, có thể được tham khảo,ứng dụng trong mạng lưới các tổ chức xúc tiến thương mại trên cả nước, đồng thời gợi mở các phương hướng phát triển công tác xúc tiến thương mại.

Tác giả: Cục Xúc tiến thương mại

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn