Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu thường niên được xây dựng với mục đích xem xét lại ngành hàng và thị trường, từ đó đưa ra những đề xuất và khuyến nghị chính sách xuất khẩu. Báo cáo 2011-2012 ngoài việc đánh giá xuất khẩu của Việt Nam về mặt hàng và thị trường, còn mở rộng đánh giá thông qua điều tra Doanh nghiệp xuất khẩu, điều tra các Trung tâm XTTM địa phương, các Hiệp hội và các Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài để thấy được năng lực mạng lưới XTTM và hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như năng lực XTTM tại chính các doanh nghiệp xuất khẩu.

Tác giả: Cục Xúc tiến thương mại

Năm xuất bản: 2011

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn