Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Năm 2011 là năm thứ hai, Viện thực hiện khảo sát mức độ hài lòng theo chỉ đạo của UBND thành phố. Khác với năm 2010, trong năm 2011, công tác khảo sát mức độ hài lòng không chỉ được tiến hành tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập mà còn mở rộng thực hiện tại các tổ chức tư nhân được Nhà nước ủy nhiệm cung cấp các dịch vụ công (dịch vụ công chứng, dịch vụ khám bệnh). Do đó, dựa trên kết quả khảo sát có thể phân tích, đối chiếu, so sánh những ưu điểm, hạn chế của chất lượng dịch vụ công được cung ứng giữa các tổ chức công lập và các tổ chức tư nhân được ủy nhiệm; đồng thời đề xuất những giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ quan, đơn vị của từng loại hình. Bên cạnh đó, công tác khảo sát còn thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với thủ tục nhập học lớp 1 và lớp 6; thực hiện đánh giá, so sánh, xếp hạng mức độ hài lòng của công dân đối với chất lượng cung ứng dịch vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các quận, huyện.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2012

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn