Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Năm 2012 là năm thứ ba Viện thực hiện khảo sát mức độ hài lòng theo chỉ đạo của UBND thành phố. Cũng như năm 2011, công tác khảo sát mức độ hài lòng năm 2012 không chỉ được tiến hành tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập mà còn được thực hiện tại các tổ chức tư nhân có cung cấp các dịch vụ công (dịch vụ khám bệnh). Do đó, dựa trên kết quả khảo sát có thể phân tích, đối chiếu, so sánh những ưu điểm, hạn chế của chất lượng dịch vụ công được cung ứng giữa các tổ chức công lập và các tổ chức tư nhân; đồng thời đề xuất những giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ quan, đơn vị của từng loại hình.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn