Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Nội dung nghiên cứu của đề tài

- Đề tài tập trung nghiên cứu và sưu tầm tư liệu có liên quan đến huyện đảo Hoàng Sa và chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa, chưa được công bố (ưu tiên) hoặc đã được xuất bản, công bố công khai dưới các hình thức khác nhau nhưng chưa được tập hợp, lưu trữ một cách khoa học và có hệ thống. Cụ thể như sau:

+ Tư liệu về quần đảo Hoàng Sa trong thư tịch cổ Việt Nam;

+ Tư liệu về quần đảo Hoàng Sa trong thư tịch cổ Trung Quốc;

+ Tư liệu về quần đảo Hoàng Sa trong thư tịch cổ phương Tây;

+ Tư liệu về quần đảo Hoàng Sa ở Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975;

+ Tư liệu về huyện đảo Hoàng Sa ở Việt Nam hiện nay;

+ Các văn kiện pháp lý quốc tế liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại huyện đảo Hoàng Sa. Các nguồn tư liệu này được phân tích, xử lý nội dung và hệ thống hóa để xây dựng thành một font tư liệu có kết cấu thư mục nội dung, gồm: Thư mục tư liệu thành văn; Thư mục bản đồ; Thư mục hình ảnh; Thư mục tư liệu nghe nhìn. Các thư mục này được in sao vào CD-Rom và DVD để chuyển giao cho Sở KH&CN Đà Nẵng lưu trữ và sẵn sàng công bố khi điều kiện cho phép.

- Xây dựng báo cáo tổng quát về quá trình thực hiện đề tài dài 105 trang (cả chính văn và phụ lục), cùng các sản phẩm trung gian gồm: tập bản đồ, tập bản dịch, sưu tập hình ảnh, tư liệu nghe nhìn, các chuyên đề nghiên cứu sâu về huyện đảo Hoàng Sa và chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa để phục vụ nghiên cứu và công tác tuyên truyền.

- Sưu tầm các tư liệu gốc, bản sao tư liệu, bản đồ, hình ảnh để chuyển giao cho UBND huyện Hoàng Sa xây dựng tủ tư liệu về huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng phục vụ các nhà nghiên cứu, người dân thành phố Đà Nẵng và những độc giả quan tâm đến vấn đề này.

- Thực hiện các bản sao những tư liệu gốc, có ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa để trưng bày tại trụ sở UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: TS. Trần Đức Anh Sơn

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn