Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Để góp phần vào công tác xây dựng, hoàn chỉnh và phát triển hệ thống TCVHTT xã, phường thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đã tiến hành đợt khảo sát “Lấy ý kiến người dân về thực trạng và nhu cầu sử dụng đối với hệ thống TCVHTT trên địa bàn sinh sống”. Trong đó, người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với vai trò trực tiếp hưởng thụ là đối tượng được khảo sát thông tin về những nội dung liên quan đến thực trạng hoạt động của các TCVHTT trong thời gian qua. Trên cơ sở những ý kiến từ cuộc khảo sát thực tế, sẽ đánh giá được thực trạng hoạt động, cũng như mức độ và nhu cầu hưởng thụ của người dân đối với hệ thống TCVHTT tại địa phương. Từ đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống TCVHTT xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2013

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn