Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Nội dung nghiên cứu Đề án tập trung nghiên cứu các nội dung sau: - Các giá trị truyền thống trong đời sống văn hóa - xã hội của các cộng đồng người Katu ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. - Sự biến đổi của các giá trị truyền thống này trong bối cảnh phát triển đô thị ở Đà Nẵng trên hai phương diện: tích cực và tiêu cực. - Nghiên cứu đề xuất những giải pháp và kiến nghị đối với việc bảo tồn các giá trị truyền thống trong đời sống văn hóa - xã hội của các cộng đồng này phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Tác giả: TS. Trần Đức Anh Sơn

Năm xuất bản: 2011

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn