Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Thành phố Đà Nẵng được đánh giá là địa phương có những thành công bước đầu trong chính sách thu hút nguồn nhân lực (NNL). Qua hơn 10 năm thực hiện thành phố đã thu hút được hơn 700 đối tượng là cử nhân loại khá, giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương. Nhằm góp phần đánh giá kết quả thực hiện chính sách này, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của đối tượng thu hút đối với chính sách thu hút cũng như công việc được bố trí, đồng thời khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan tiếp nhận, sử dụng về năng lực và thái độ, phẩm chất của đối tượng thu hút.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển Kt-XH ĐN

Năm xuất bản: 2010

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn