Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Mục tiêu chính của báo cáo là dựa trên kết quả khảo sát về ý kiến đánh giá của những đối tượng lao động chính sách được hỗ trợ đào tạo nghề đã tốt nghiệp đối với thực trạng đào tạo nghề và hỗ trợ tìm kiếm việc làm; từ đó tìm ra những khó khăn, bất cập và đề xuất những phương hướng, kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng đào tạo nghề cũng như các phương thức hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho học viên sau khi kết thúc khóa học.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2010

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn