Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Mục tiêu chính của báo cáo là đánh giá về thực trạng đời sống và điều kiện làm việc của công nhân tại các KCN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 10 năm 2009 tại một số KCN của Đà Nẵng như KCN Hòa Khánh, KCN Đà Nẵng, KCN Hòa Cầm.Từ những cơ sở dữ liệu thu được sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện đời sống, cũng như điều kiện làm việc của công nhân trong thời gian tới.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2009

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn