Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Đề án tập trung nghiên cứu các nội dung sau: - Tổng quan một số vấn đề về “thành phố đáng sống”. - Các bảng xếp hạng và tiêu chí xây dựng “thành phố đáng sống” của các đô thị trong nước và trên thế giới. - Nghiên cứu thực trạng phát triển và định hướng của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. - Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí “thành phố đáng sống” phù hợp với tình hình chung và hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

Tác giả: TS. Trần Đức Anh Sơn

Năm xuất bản: 2012

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn