Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Cùng với việc khảo sát doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN, để đánh giá môi trường kinh doanh của thành phố Đà Nẵng toàn vẹn hơn, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng tiếp tục tổ chức khảo sát Chỉ số PCI đối với đối tượng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn