Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát độc lập, khách quan trên cơ sở kế thừa các chỉ số PCI của VCCI. Khảo sát PCI do Viện thực hiện nhằm mục đích thu nhận những đánh giá, góp ý mới nhất của doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn thành phố, đây là cơ sở thông tin quan trọng cho các sở ban ngành liên quan một lần nữa nhìn nhận lại mình, tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố trong thời gian đến.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn