Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Báo cáo phân tích sâu những kết quả của PCI, trong phạm vi 9 lĩnh vực điều hành mà nhóm nghiên cứu PCI xây dựng, nhằm nêu bật những thành công quan trọng đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại mà chính quyền thành phố cần quan tâm cải thiện. Báo cáo gồm có 3 phần chính: Phần 1: Điểm lại kết quả PCI năm 2010 Phần 2: Phân tích kết quả PCI năm 2010 của thành phố Đà Nẵng. Phần 3: Đề xuất một số khuyến nghị

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2011

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn