Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Báo cáo tập trung vào bốn nội dung cơ bản. Nội dung thứ nhất đề cập đến một số vấn đề lý luận chung về quan niệm và những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh cấp độ doanh nghiệp. Trong phần thứ 2, Báo cáo tập trung vào việc đánh giá tổng quan năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong điều kiện nền kinh tế thế giới và Việt Nam có những chuyển biến khả quan trong những tháng đầu năm 2010 và tiếp tục duy trì đà phục hồi tăng trưởng trong quý II/2010. Trong phần 3, trên cơ sở kết quả khảo sát trực tiếp gần 400 DN tại thành phố Đà Nẵng, chúng tôi đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn, thông qua việc đánh giá các yếu tố cạnh tranh như: năng lực tài chính, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, thị phần và công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu. Báo cáo cũng đề cập đến cảm nhận của các doanh nghiệp về các chính sách vĩ mô được sử dụng gần đây cũng như lợi thế của thành phố Đà Nẵng về tài nguyên và nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ đó, bài viết trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2010

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn