Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Với sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế Việt Nam, thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện, du lịch đã trở thành nhu cầu đối với một bộ phận khá lớn các hộ gia đình và cá nhân trong nước có thu nhập khá và cao. Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng là một điểm đến mới, được du khách nội địa quan tâm trong quyết định lựa chọn địa điểm du lịch, thể hiện qua số lượng lượt khách du lịch nội địa đến Đà Nẵng ngày càng gia tăng, đóng góp lớn vào doanh thu của ngành du lịch và các ngành liên quan khác. Tuy nhiên, đến nay chưa có nhiều các nghiên cứu về khách du lịch nội địa. Xuất phát từ thực tiễn đó, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát đối với khách du lịch nội địa nhằm phân tích hành vi cũng như đánh giá của họ đối với điểm đến Đà Nẵng, làm cơ sở hoạch định chiến lược phát triển bền vững cho ngành du lịch Đà Nẵng trong thời gian đến.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2010

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn