Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Báo cáo tập trung vào ba nội dung cơ bản. Nội dung thứ nhất là đánh giá tình hình kinh doanh của DNNVV tại thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh khó khăn qua các chỉ tiêu: chi phí, giá thành sản phẩm, và sản lượng; thị trường tiêu thụ (nội địa và xuất khẩu); thị trường vốn. Nội dung thứ hai là tổng hợp các ý kiến phản hồi của DNNVV về môi trường kinh doanh, tác động của các chính sách kinh tế của chính phủ cũng như của chính quyền thành phố Đà Nẵng đến hoạt động của các Doanh nghiệp. Qua đó, bài viết trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển DNNVV tại thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2009

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn