Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Đề án gồm 04 phần, trong đó: - Phần mở đầu đặt vấn đề, nêu mục tiêu, phạm vi và kết cấu của đề án - Phần một đề cập đến một số vấn đề về chuỗi giá trị hàng nông sản làm cơ sở lý luận cho những phân tích về sau; tìm hiểu các quy định của nhà nước về rau an toàn và giới thiệu một số kinh nghiệm phát triển của các hợp tác xã rau an toàn trên cả nước. - Phần hai mô tả thực trạng phát triển rau an toàn ở huyện Hòa Vang, trong đó tập trung vào nội dung phân tích chuỗi giá trị rau an toàn để rút ra những thuận lợi và khó khăn trong phát triển chuỗi. - Phần ba đề xuất quan điểm, mục tiêu và giải pháp nâng cấp và phát triển chuỗi.

Tác giả: TS. Hồ Kỳ Minh

Năm xuất bản: 2012

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn