Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Nội dung nghiên cứu của đề án: - Cơ sở lý luận của thị trường khách du lịch trọng điểm - Tình hình phát triển của ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng được phân tích dưới góc độ các thị trường khách du lịch trọng điểm hoặc có tiềm năng đối với điểm đến Đà Nẵng, để có cơ sở xác định các thị trường khách du lịch trọng điểm của thành phố trong thời gian đến - Phân tích các hành vi ứng xử của các thị trường khách du lịch khi đến Đà Nẵng trong thời gian qua, đánh giá của du khách về mức độ đáp ứng của các sản phẩm, dịch vụ du lịch của Đà Nẵng - Phân tích các tiềm năng, nguồn lực phát triển du lịch của Đà Nẵng - Trên cơ sở tổng hợp đánh giá thị trường cung, cầu du lịch và tiềm năng phát triển du lịch của Đà Nẵng, đề xuất giải pháp xúc tiến du lịch Đà Nẵng đến với các thị trường khách du lịch trọng điểm đã được xác định

Tác giả: TS. Hồ Kỳ Minh

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn