Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam – Vietnam ICT Index qua 9 năm triển khai được xem là một công cụ phổ biến để đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông của các tỉnh thành phố, các bộ ngành và doanh nghiệp (bao gồm: các ngân hàng thương mại và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty). Năm 2014 thành phố Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu với số điểm 0,7985. Điều này cho thấy những nỗ lực của chính quyền thành phố cũng như các Sở, ban ngành trong việc không ngừng cải thiện, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Kết quả khảo sát năm 2014 cho thấy cả 5 chỉ tiêu thành phần của Chỉ số ICT 2014 của thành phố đều được cải thiện so với năm 2013, Đà Nẵng có 4/5 chỉ số thành phần dẫn đầu và 1 chỉ số thành phần đứng thứ 2 toàn quốc trong năm 2014. Trong đó: - 1 chỉ số tăng điểm, tăng hạng là Chỉ số Hạ tầng kỹ thuật CNTT (tăng 0,1753 điểm) tăng từ vị trí thứ 2 lên đứng đầu. - 1 chỉ số giảm điểm, tăng hạng là Chỉ số Sản xuất – Kinh doanh CNTT: giảm 0,0008 điểm nhưng tăng từ vị trí thứ 3 năm 2013 lên đứng 2 năm 2014. - 2 chỉ số tăng điểm, giữ nguyên vị trí thứ 1 là Chỉ số Hạ tầng nhân lực CNTT (tăng 0,071 điểm) và Ứng dụng CNTT (tăng 0,0352 điểm). - 1 chỉ số giữ nguyên điểm và thứ hạng là Môi trường tổ chức – chính sách. Kết quả này cho thấy bức tranh khá tích cực về thực trạng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại thành phố. Tuy vậy, Đà Nẵng cần có những biện pháp cải thiện những nội dung mà thành phố còn nhiều hạn chế để xây dựng Đà Nẵng là một đô thị hoạt động theo mô hình chính quyền điện tử ở mức tiên tiến và CNTT&TT trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, có tỷ lệ đóng góp lớn vào sự tăng trưởng GDP của thành phố.

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hùng; ThS. Võ Thị Phương Ly, ThS. Đặng Thị Hoài Linh

Năm xuất bản: 2014

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn