Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Việt Nam ICT Index hàng năm luôn là bức tranh tổng thể, khái quát hóa để thấy vị trí thực sự của CNTT-TT của các địa phương Việt Nam ở đâu. Dựa vào đó, các địa phương hoạch định chính sách bám sát mục tiêu đồng bộ và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng thông tin; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong các ngành kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở góp phần quan trọng hoàn thiện các tiêu chí phát triển CNTT của một địa phương. Đà Nẵng là một trong những địa phương có chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) liên tục dẫn đầu trên cả nước. Năm 2014 thành phố Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu với số điểm 0,7985. Điều này phản ánh những nỗ lực của chính quyền thành phố cũng như các sở, ban ngành trong việc không ngừng cải thiện, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong từng lĩnh vực cụ thể, vẫn còn một số tiêu chí cần được cải thiện trong thời gian đến.

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hùng; ThS. Võ Thị Phương Ly; ThS. Đặng Thị Hoài Linh

Năm xuất bản: 2014

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn