Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Năm 2013 đánh dấu là năm thứ năm của sự hợp tác giữa Trung tâm nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và một số cơ quan thuộc Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt là PAPI – Viet Nam Governance and Public Administration Performance Index).

Tác giả:

Năm xuất bản: 2014

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn