Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Báo cáo chỉ số công lý năm 2012 của thành phố Đà Nẵng do Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội thực hiện gồm các nội dung chính: giới thiệu chung về chỉ số công lý, quan điểm, phương pháp xây dựng, và phương pháp khảo sát; phân tích kết quả khảo sát chỉ số công lý của Đà Nẵng và đưa ra các kiến nghị đối với chính quyền thành phố. Chỉ số Công lý giới thiệu một hướng tiếp cận mới để đánh giá kết quả tiến trình cải cách luật pháp và tư pháp đang diễn ra. Đồng thời, Chỉ số Công lý giúp các bên có liên quan đánh giá và giám sát các thay đổi thực chứng về hiệu quả của pháp luật và bảo đảm công lý ở Việt Nam. Chỉ số công lý Việt Nam năm 2012 được xây dựng dựa trên 05 trục nội dung về thực thi pháp luật và bảo đảm công lý: (1) Khả năng tiếp cận; (2) Công bằng; (3) Liêm chính; (4) Tin cậy và hiệu quả; (5) Bảo đảm các quyền cơ bản. Ngoài những phân tích đánh giá ở các nội dung lớn như điểm số của từng trục nội dung, chỉ số và chỉ số thành phần; báo cáo chỉ số công lý năm 2012 còn đi sâu phân tích nguyên nhân thấp điểm của từng chỉ số thành phần. Kết quả xếp hạng chỉ số công lý năm 2012 cho thấy Đà Nẵng được xếp hạng ở vị trí cao nhất; điều này góp phần khẳng định hiệu quả hoạt động quản trị và tư pháp của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Khảo sát tại thành phố Đà Nẵng được triển khai tại 1 quận trung tâm (Hải Châu) và 2 quận ngoại ô (Liên Chiểu và Cẩm Lệ) với tổng số quan sát của mẫu là 207, chiếm hơn 0,02% dân số toàn thành phố và 4,1% trong tổng mẫu khảo sát chỉ số công lý Việt Nam năm 2012 (207/5.045). Đà Nẵng là địa phương duy nhất có 4/5 trục nội dung có điểm số nằm trong nhóm 1/3 tỉnh có xếp hạng cao và trục nội dung “Công bằng” là trục duy nhất có điểm số thấp, nằm trong nhóm các tỉnh xếp hạng cuối bảng. Về trục “Khả năng tiếp cận”, Đà Nẵng xếp cuối bảng ở chỉ số về “khả năng chi trả” với mức điểm 0,7; thấp hơn nhiều so với tỉnh có điểm cao nhất (0,97). Đáng chú ý, “Công bằng” là trục nội dung Đà Nẵng có điểm số thấp nhất và cũng là trục nội dung duy nhất trong 5 trục nội dung Đà Nẵng xếp trong nhóm 1/3 tỉnh thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng. Ở trục nội dung “Liêm chính”, chỉ số thành phần “Cơ chế giám sát hoạt động tư vấn” Đà Nẵng có điểm thấp nhất và bằng với giá trị trung vị với xếp hạng 13; hai chỉ số thành phần còn lại có điểm số chênh lệch thấp so với tỉnh có điểm cao nhất. Ngoài ra, kết quả xếp hạng cho thấy Đà Nẵng xếp hạng khá thấp (14) ở chỉ số thứ hai của trục nội dung “Tin cậy và hiệu quả”, với điểm số bình quân thấp hơn so với giá trị trung vị. Ở cả ba chỉ số của trục nội dung “Bảo đảm các quyền cơ bản”, Đà Nẵng đều có điểm số cao khi so sánh với điểm của tỉnh xếp hạng cao nhất. Căn cứ vào kết quả chỉ số Công lý năm 2012 của Đà Nẵng, báo cáo tiếp tục đi sâu phân tích nguyên nhân dẫn đến các chỉ số thấp; từ đó tìm ra hướng giải quyết và đề xuất các kiến nghị để cải thiện, nâng cao chất lượng công lý và tư pháp ở địa phương trong tương lai.

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hùng, TS. Hồ Kỳ Minh, ThS. Trần Như Quỳnh, CN. Lê Đỗ Cường

Năm xuất bản: 2013

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn